Instytut

INSTYTUT ZAKONNY  „Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego”

Instytut Zakonny Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego został zatwierdzony jako instytut zakonny na prawach diecezjalnych 8.12.1989 r. oraz uzyskał Osobowość Prawną 01.06.1999 r.

Zadaniem Instytutu jest wychowywanie osób miłujących modlitwę i ofiarę doceniając w świecie jej wartość. Apostołowie uczą się dyspozycyjności szczególnie wobec Boga, by świadczyć o jego miłosierdziu wobec najbardziej potrzebujących przynosząc im ulgę w cierpieniu, aby mogli je ofiarować Bogu wspierając kapłanów w ich pracy apostolskiej.

Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego realizują swoje powołanie poprzez wewnętrzne, pokorne i nabożne słuchanie Słowa Bożego, by żyć nim właściwie oraz akceptując z synowską miłością wolę Bożą. Poprzez nasze życie poświęcone Bogu pragniemy oddać mu chwałę naśladując jego Syna, czystego, ubogiego i posłusznego, by kochać go sercem niepodzielnym a bliźniego zaś kochać sercem miłosiernym, tak j ak j est kochany przez Boga.

Instytut przyjmuje zgłoszenia kandydatów na braci i księży. Zapraszamy do odwiedzenia strony Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego.