Objawienia Fatimskie

13 maj 1917 r.: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, byście tu przyszli sześć razy z rzędu o tej samej godzinie, 13-tego każdego miesiąca. W październiku powiem wam kim jestem i czego od was pragnę… Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata „.

13 czerwiec 1917 r.: „Chcę, abyście odmawiali różaniec i nauczyli się czytać ”

13 lipiec 1917 r.: „W dalszym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec na uproszenie pokoju… Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie często, zwłaszcza spełniając jakąś ofiarę: „O Jezu, to z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników …. Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty… ”

13 sierpnia 1917 r.: „Módlcie się, bardzo się módlcie i spełniajcie dużo uczynków pokutnych za grzeszników. Wielu z nich dostaje się do piekła, gdyż nikt za nich nie podejmuje ofiary i nikt nie modli się za nich”

13 września 1917 r.: „W październiku chcę uczynić cud, ażeby wszyscy uwierzyli”

13 października 1917 r.
: „Jestem Królową Różańca Świętego i pragnę aby na tym miejscu wybudowano kaplicę i po wszystkie dni modlono się tutaj na różańcu. Niech ludzkość więcej nie znieważa Boga, który już za bardzo został obrażony”

 

Każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października
o godz. 17:00 na Świętej Górce Przeprośnej odbywa się
Nabożeństwo Fatimskie