Nowy Wikariusz Generalny

Wikariuszem Generalnym został nasz Ojciec Przełożony Ludwik Kordoń. Składamy wielkie gratulacje i ogarniamy modlitwą. Niech Bóg błogosławi i strzeże.