Księża w Sanktuarium

Ojciec Ludwik Maria od Krzyża Kordoń Ojciec Józef Maria Zderkiewicz Ojciec Zbigniew Bańkowski Brat Waldemar Wróblewski Brat Student Janusz Gaweł