Polskie San Giovanni Rotondo

Papież Jan Paweł II 16 czerwca 2002 roku kanonizował Ojca Pio z Pietrelciny. Miejsce szczególnej posługi Francesco Forgione było położne na południu Włoch San Giovanni Rotondo. Obecnie jest to miejsce szczególnego kultu świętego zakonnika. Tysiące pielgrzymów co roku udaje się do San Giovanni Rotondo, by dziękować za łaski, jakie za jego przyczyną otrzymali oraz prosić dobrego Boga za jego wstawiennictwem we własnych potrzebach.

   Niezliczonych cudów dokonuje Bóg dla czcicieli Św. o. Pio, a wielu ludzi nawróciło się dzięki jego działaniu. Dziś także w Polsce mamy sanktuarium wzniesione ku czci tego świętego.

   Dzieła zapoczątkowane i pobłogosławione za życia świętego Zakonnika rozszerzają się na cały świat. Należy do nich zaliczyć Dzieło „… w służbie Bożego miłosierdzia”, w którego skład wchodzą zgromadzenia zakonne: Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego i jego żeński odpowiednik – Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego.

   Założył je syn duchowy Ojca Pio – o. Domenico Labellarte. W skład Dzieła „… w służbie Bożego miłosierdzia” wchodzą również instytuty świeckie oraz stowarzyszenie „Ruch Apostolat Bożego Miłosierdzia”. Ich zadaniem jest podtrzymywanie ducha jedności między ludźmi, niesienie ulgi cierpiącym, udzielanie pomocy ludziom w potrzebie.

   Duchowość Dzieła opiera się na duchowości maryjnej i Ojca Pio. Ważną cechą członków jest gotowość do pełnienia woli Bożej. W ich formacji istotną rolę odgrywają czytanie Pisma Świętego, listów ojca Pio, codzienna Eucharystia i rozważanie Męki Pańskiej oraz modlitwa różańcowa. Głównym celem członków Dzieła jest oddanie się Bogu poprzez wewnętrzne słuchanie i nieustanne konfrontowanie swoich postaw ze Słowem Bożym, aby akceptując Bożą wolę, służyć bliźniemu, szczególnie najbardziej potrzebującemu i cierpiącemu. W Polsce Dzieło „… w służbie Bożego miłosierdzia” oficjalnie zostało przyjęte w Częstochowie przez abp. Stanisława Nowaka w 1989 roku.

Po pięciu latach istnienia w Polsce członkowie Dzieła rozpoczęli budowę świątyni Ośmiu Błogosławieństw pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała na Przeprośnej Górce w Siedlcu k. Częstochowy. W 1994 r. abp Stanisław Nowak poświęcił kamień węgielny, przywieziony z Góry Ośmiu Błogosławieństw w Ziemi Świętej przez inicjatora Dzieła w Polsce, o. Eugeniusza Lorek. Utworzenie sanktuarium  św. Ojca Pio zaproponował abp Stanisław Nowak. Stało się to w Wigilię Bożego Narodzenia 2001 roku, którą Arcybiskup częstochowski spędzał z bezdomnymi.

   Po wyjeździe do San Giovanni Rotonda o. Eugeniusz podzielił się tą inicjatywą z O. Założycielem i modlił się w tej intencji u grobu św. Ojca Pio.  W drodze powrotnej udał się do Rzymu i podczas audiencji poprosił Ojca Świętego Jana Pawła II o błogosławieństwo dla tego dzieła.

   Dziś, pielgrzymując pieszo na Jasną Górę, można ujrzeć na Przeprośnej Górce świątynię Ośmiu Błogosławieństw pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, która została poświęcona 24 maja 2011 r.  przez abp. Stanisława Nowaka. W dolnym kościele tej świątyni znajduje się figura św. Ojca Pio oraz jego relikwie.

Przeprośna Górka pod Częstochową dla wielu jest ostatnim etapem pielgrzymowania i pierwszym miejscem, z którego można dostrzec cel wędrówki – Jasną Górę.

Świątynię otacza pięknie wkomponowana w krajobraz tego miejsca Droga Krzyżowa, wykonana przez artystę rzeźbiarza Szymona Wypycha. Tłem, które łączy wszystkie stacje jest otwarta księga Pisma Świętego, na których są przedstawione kolejne etapy męki Chrystusa w trakcie Jego drogi na Kalwarię. Każdej stacji towarzyszy figura Św. Ojca Pio z jego przesłaniem zbawczym dla ludzkości.

 W planach, jest wybudowanie domu rekolekcyjnego i kilku pustelni, w celu stworzenia oazy ciszy, kontemplacji, modlitwy i pojednania, na co swym życiem zwracał uwagę Ojciec Pio.

   W sanktuarium, którego kustoszami są Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego, można poznać życie, duchowość i dzieła świętego zakonnika z San Giovanni Rotondo. Św. O. Pio z Pietrelciny jest dla wszystkich wielkim orędownikiem u Miłosiernego Boga. Odbiera cześć nie tylko w San Giovanni Rotondo, ale także tutaj na tym miejscu świętym.

   Ojciec Pio jest jednak obecny wszędzie tam, gdzie trzeba pomagać ludziom duchowo i fizycznie. On sam pisał te słowa: „Jeśli wiem, że jakaś osoba jest udręczona na duszy i ciele, czegóż nie zrobiłbym dla niej u Chrystusa, aby zobaczyć ją wolną od strapienia! Gdyby Pan pozwolił mi, wziąłbym chętnie na siebie wszystkie jej cierpienia i wysłużone zasługi ofiarował dla jej dobra”.

   Papież Jan Paweł II wskazał Ojca Pio, jako tego, który żył ideałem kapłana i kapucyna, a z ołtarza i konfesjonału uczynił dwa bieguny swego życia. Z Eucharystii, w której przeżywał Mękę Pana Jezusa, czerpał mądrość i moc do pokonywania własnych trudności i cierpienia oraz siłę do służby człowiekowi cierpiącemu duchowo i cieleśnie. Dzieła, które czynił rodziły się w jego sercu, które było otwarte na Boga i na ludzi.

   Dla ojców Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce, a także nawiedzających Przeprośną Górkę pielgrzymów, to miejsce i znajdujące się na nim sanktuarium św. Ojca Pio, mają być bramą do domu Matki i miejscem godnego przygotowania się do spotkania z czczoną w jasnogórskim wizerunku Królową Polski.

   W sanktuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce w każdą niedzielę odprawiane są Msze Św. o godz. 10.00 i 16.00. W każdy dzień tygodnia są odprawiane o godz. 17.00 (o 16.00 w porze zimowej), natomiast w piątki odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 a następnie Msza Św..

Zainteresowanych zwiedzeniem sanktuarium i modlitwą prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: padre.eugenio@hotmail.com lub telefoniczny: tel. 602 366 136.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *