Wspomóż

Darowizny na Sanktuarium Św. Ojca Pio
prosimy wpłacać na poniższe konto:

Sanktuarium Św. Ojca Pio – Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego
KONTO PLN: 36 1020 1664 0000 3802 0522 0829
PKO BP SA I O/ Częstochowa

Bóg zapłać za wszelkie datki