Adwent

W najbliższą niedzielę 28 listopada rozpoczyna się Adwent, czyli radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Obejmuje on cztery niedziele przed Bożym Narodzeniem. Stanowi on jednocześnie początek nowego roku liturgicznego.

Adwent to czas w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie 34. tygodnia Okresu Zwykłego (w tym roku ta sobota to 27 listopada 2021), a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. 

Cztery tygodnie adwentu sprawiają, że jest on bardzo intensywnym czasem. Nie można więc odkładać swoich postanowień na jutro. Właśnie dziś  jest ten czas, aby odrzucić uczynki ciemności i zbliżyć się do prawdziwego światła, jakim jest Chrystus. Niech zatem wołanie Marana tha! – Przyjdź Panie Jezu! –  będzie szczerym pragnieniem naszych serc.  

Pomyślmy, czy w życiu faktycznie szukamy woli Boga, czy ją rozeznajemy, czy się z nią godzimy? Jezus przestrzega przed życiem budowanym na pozorach. Autentyczne szukanie woli Bożej sprawdza się zawsze w konkretnych postawach, a nie w uroczystych deklaracjach, jak przyrzeczenia sakramentalne czy śluby. Zatrzymajmy się więc dłużej nad swoim życiowym powołaniem. Poprośmy Boga, aby pomógł nam spojrzeć Jego oczami na nasze dotychczasowe życie.