Trzej Królowie 2024

Życzymy, by Trzej Królowie Mędrcy świata przynieśli Tobie w 2024 roku wiarę, nadzieję i miłość.
Abyś przez cały rok prowadzony światłem Gwiazdy Betlejemskiej był obdarzony łaską Bożą i pokojem ducha świętego.