Życzenia

Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni obecnego życia (AP).
Św. Ojciec Pio

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzą

Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego
Sanktuarium Św. Ojca Pio
Święta Górka Przeprośna