Wielkanoc

Wielkanoc to czas, kiedy Chrystus zmartwychwstał,
aby zbawić nasze dusze.
Niech ten czas przyniesie wiele łaski i błogosławieństw,
a Twoja wiara umocni się jeszcze bardziej.