Triduum Paschalne 2024

Triduum Paschalne

28 marca      Wielki Czwartek                                 godz. 18.00 ostatnia wieczerza
29 marca      Wielki Piątek, Droga Krzyżowa     godz. 17.00 śmierć Jezusa na krzyżu
30 marca      Wielka Sobota                                     godz. 19.00 liturgia Wigilii Paschalnej

31 marca      Niedziela Wielkanocna              godz. 6.30 Msza św. rezurekcyjna


Msze św. w niedziele i święta – godz.10.00, godz.16.00


 

Wielki Czwartek – co to znaczy?

W kościołach na całym świecie celebrowana jest tylko jedna uroczysta msza – tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę Pańską.

 Od momentu jej rozpoczęcia kończy się okres Wielkiego Postu i rozpoczyna się Triduum Paschalne. W czasie śpiewu „Chwała na wysokości” w kościołach biją dzwony. Następnie kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy, gdzie następnie odbywa się adoracja w ciszy. To symbol modlitwy Jezusa w ogrodzie oliwnym i wdzięczności za ustanowienie Eucharystii.     W Wielki Czwartek w kościołach milkną dzwony a do końca Wielkiego Tygodnia używa się drewnianych kołatek czy „klekotek”.                                      

W Wielki Czwartek wspominane są ostatnie chwile Jezusa przed śmiercią na krzyżu. Tego dnia w kościele katolickim wspomina się także wszystkich kapłanów, ponieważ podczas Ostatniej Wieczerzy nie tylko został ustanowiony sakrament Eucharystii, ale również sakrament kapłaństwa. Wierni modlą się za księży oraz w intencji nowych powołań kapłańskich. Odprawiane są Msze Św. Krzyżma, podczas których biskupi poszczególnych diecezji konsekrują oleje święte a księża odnawiają przyrzeczenia złożone po ukończeniu seminarium duchownego.

Wielki Piątek – co to znaczy?

Drugim dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa Chrystusa.

Wielki Piątek to jedyny dzień w całym roku liturgicznym, gdy nie odbywa się Msza Święta. Nie udziela się także sakramentów z wyjątkiem namaszczenia chorych. W kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej.

Liturgię poprzedzają nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W Wielki Piątek odbywa się tzw. przeproszenie krzyża – wierni adorują drzewo krzyża będące symbolem zbawienia. Następnie Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do symbolicznego Grobu Pańskiego. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Oznacza on obowiązek poszczenia zarówno ilościowego, jak i jakościowego. W praktyce oznacza to, że można zjeść trzy posiłki, w tym jeden do syta i dwa skromne. Nie należy jednak jeść mięsa, natomiast ryby – wolno. Przestrzeganie postu ścisłego nie dotyczy wszystkich. Do postu jakościowego zobligowani są wszyscy wierni, którzy ukończyli 14. lat. Z kolei do zachowania postu ilościowego zobowiązani są katolicy między 18. a 60. rokiem życia.

Wielka Sobota – co to znaczy?

Ostatni dzień Triduum Paschalnego – także nie odbywa się Msza Święta. Tego dnia kościół milczy, wierni skupiają się przy Grobie Pańskim na modlitwie i adoracji Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę wierni święcą pokarmy – to tzw. Święconka,  odwiedzają Grób Pański.

Wielka Sobota często jest mylnie określana jako Wigilia Paschalna. W rzeczywistości obchody Wigilii Paschalnej rozpoczynają się dopiero po zmroku, kiedy to odbywa się liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której poświęcona zostaje woda i ogień. 

Uczestnicy liturgii odnawiają także przyrzeczenia chrzcielne. W wielu parafiach dzieci przyjmują sakrament chrztu świętego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum, złożoną w grobie figurę Chrystusa zdjętego z krzyża przykrywa się białym płótnem. Obok pojawia się posąg Chrystusa zmartwychwstałego. To jedna z najbardziej uroczystych liturgii w roku i zakończenie Triduum Paschalnego, bowiem zgodnie z żydowską tradycją o zmroku nastaje nowy dzień, rozpoczyna się już więc radość ze Zmartwychwstania Jezusa.